Търсене
Контакт
Вход
Контакт
  • 00 359 897 400 820
  • office@noshtuvki24.com
Вход
Общи условия
 

Дефиниции и цел на Страницата

Под понятието „Страница“ се разбира страница намираща се в Интернет на адрес www.noshtuvki24.com както и всички функции и инструменти предоставени от тази страница.
Под понятието „Потребител“ се разбира всеки човек, който използва Страницата.
 Цел на Страницата: информационна, вдъхновяваща, образователна, помощ в намирането на нужната информация, възможност за теглене и принтиране на документи.

 

Авторски права

Съдържанието в Страницата е собственост на фирма „Нощувки 24“ ООД. Всички авторски права – лични и имуществени от който и да е елемент на Страницата (текстове, графики, дизайн на страницата и др.) са защитени от българския закон. 

Съдържание 

Страницата дава информация за частни апартаменти в България, чиито собственици – физически лица или фирми – ги възлагат под опеката на фирма „Нощувки 24“ ООД. Страницата съдържа също и информация за България, условия и правила за използване на апартаментите, материали и информация свързани с апартаментите, както и информация за услугите предоставяни от фирма „Нощувки 24“ ООД.

Внимание – списъкът с апартаментите изложени на страницата има информационен характер и неговата цел е представяне пред всеки заинтересован примерни апартаменти, каквито преставят собствениците – физически лица или фирми. Страницата съдържа отличителни знаци, марки, брендове, лога, запазени от „Нощувки 24“ ООД, както и от други фирми и трети лица. Те са използвани сами и единствено с цел идентификация. Представяйки ги на Страницата, „Нощувки 24“ ООД не дава позволение за тяхното използване по какъвто и да било начин.

„Нощувки 24“ ООД не носи отговорност за съдържанието на чужда информация и съобщения, появили се на Страницата.


Отговорност на Потребителя 

Потребителят декларира, че ще използва Страницата (както за получаване, така и за изпращане на информация) единствено по начин, по който не нарушава закона, правата за нормално съжителство и добрите обноски, уважавайки правото на интелектуална собственост.


Комуникация

Потребителите на Страницата се задължават да не предприемат действия за осигуряване на незаконно съдържание. 

 

Лични данни 

Личните данни събирани на Страницата се използват само и единствено в целите, за които по време на предоставянето им, Потребителят е дал съгласието си.

 

Крайни постановления

Използването на Страницата е безплатно. Използването на Страницата означава приемане на постановленията от този Регламент, както и спазването му. Запознаването с Регламента е задължително – каквито и да е рекламации, свързани с непознаването на Регламента ще бъдат разглеждани негативно. „Нощувки 24“ ООД не носи отговорност за грешки в Страницата, за независими от дружеството технически неизправности на Страницата, както и за прекъсвания на достъпа до Страницата. „Нощувки 24“ ООД не носи отговорност за каквато и да е вреда пряка или косвена, произлизаща от използването на Страницата. Запазваме си правото за промяна в Регламента. Промените се правят, като се качва ново съдържание на Регламента на интернет страницата. Промените влизат в сила от момента на качването им.
„Нощувки 24“ ООД си запазва правото на последна интерпретация на съдържанието на Регламента. Този Регламент е предоставен безплатно на Потребителите на Страницата, които могат да го разгледат, отворят и използват чрез помощта на Интернет.